فهرست بستن

وبینار کشوری روش های آموزشی کتاب تاریخ ۲

وبینار کشوری روش های آموزشی کتاب تاریخ ۲ توسط گروه آموزشی تاریخ استان سیستان و بلوچستان با هماهنگی دبیرخانه کشوری درس تاریخ در مورخه ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۰ برگزار شد. در این وبینار روش های نوین تدریس توسط جناب آقای دکتر پرتوی مقدم مولف محترم کتاب درسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه و همچنین جناب آقای دکتر لطفی مسئول محترم دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ آموزش داده شد.